นโยบายของเรา

ไดมอนด์ แกลเลอรี่ มีนโยบายในการรับเปลี่ยนแบบ และซื้อสินค้าของทางร้าน ดังนี้

กรณีเปลี่ยนแบบ หัก 15% จากราคาเงินสดที่ท่านซื้อไป โดยสินค้าที่เปลี่ยน จะต้องมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าชิ้นเดิมเสมอ
กรณีต้องการเงินคืนเป็นเงินสด หัก 30% จากราคาที่ท่านซื้อไป โดยท่านสามารถนำสินค้าที่ต้องการคืน พร้อมใบรับประกันของร้านมาคืนที่ร้านได้ในเวลาทำการ ทางร้านจะคืนเงินให้ท่านในวันทำการถัดไป โดยท่านสามารถมารับเป็นเงินสด หรือให้ทางร้านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ท่าน

เงื่อนไขอื่นๆ
- สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืน จะต้องอยู่ในสภาพดี เพชรไม่แตก บิ่น หัก เป็นรอย สูญหาย หรือถูกสลับสับเปลี่ยน
- สินค้าจะต้องมีใบรับประกันจากทางร้าน หรือถ้าสินค้าของท่าน ประกอบด้วย เพชรที่มีใบรับรองจากต่างประเทศ เช่น GIA, HRD, IGI ท่านต้องนำใบรับรองตัวจริง พร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านมาด้วย
- สินค้าที่มีพลอยเป็นส่วนประกอบ เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม ไข่มุก จะไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืน เนื่องจากพลอยมีค่าความแข็งน้อยกว่าเพชร สามารถเกิดการสึก กะเทาะ แตก บิ่นได้จากการใช้งาน
- สินค้าที่ลูกค้าสั่งทำ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
- นโยบายรับเปลี่ยนแบบ หรือคืนสินค้า มีผลภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรับประกัน